MagzNetwork

Pembangunan Projek Fasa II

  • Ini adalah kerja-kerja pembangunan projek Fasa II yang melibatkan 2 buah bangunan asrama pelajar lelaki yang bermula sejak 1998. Tapi amat menyedihkan sehingga tahun 2009 hanya 60% sahaja yang dapat disiapkan kerana kekurangan dana. Sekiranya bangunan ini siap maka ia akan dijadikan untuk menempatkan pelajar-pelajar miskin Ummal Qura.    • Ini adalah keadaan bangunan surau dan 2 bangunan asrama yang terbengkalai dan kelihatan usang setelah kerja-kerja pembangunan tidak dapat diteruskan kerana kekurangan dana. Gambar ini diambil pada tahun 2009.